Skip to content

Свадьба по исламу: Мусульманская свадьба — обычаи, традиции и обряды

Временный брак в Исламе

Временный брак в Исламе

برای تماس با ما می توانید از طرق زیر اقدام کنید:

سوالات شرعی:37473-025 نمابر: 02537839934 تلفن: 02537742819 زائرسرا:37840007-025 روابط عمومي: 09120523530 گروه جهادي بليغ: 09120523531 پست الکترونیک: [email protected]
همچنین می توانید از طریق فرم زیر نظرات، انتقادات و یا پیشنهادات خود را به اطلاع ما برسانید. توجه داشته باشید این فرم تنها به جهت درج نظرات، انتقادات و یا پیشنهادات در دسترس شما قرار گرفته و جهت ارسال هرگونه سوال شرعی، اعتقادی، تفسیری و … می توانید از طریق بخش های ارسال سوال و یا ارتباط برخط اقدام نمایید و همچنین جهت پرسش سوالات شرعی می توانید با ارسال پیامک به شماره 10000100 ( از سراسر کشور بدون نیاز به پیش شماره) سؤال خود را مطرح کرده و جواب دریافت کنید.
*Текст

ПослатьГостевая книгаУправлениеСвязи с общественностьюТехнический отделВопросы по шиизмуОтветы на вопросы по вероучениюОтветы на вопросы по фикхуСМС

Отправить

*Неверный проверочный код

Заголовок : Имя отправителя * Е-мейл отправителя * Е-мейл получателя Больше.
..

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی

«استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.

لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.

Сделайте намерение и произнесите три раза салават. Продолжить Назад Истихара

Ответы на вопросы по фикху в соответствии с фетвами его светлости аятоллы Макарема Ширази в ватцапе

Уважаемые последователи аятоллы Макарема Ширази могут звонить по указанному номеру

+989013164660

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения
В среднем для ответа на вопрос требуется 24-72 часа. Данное время может быть продлено до недели (в связи с праздниками, выходными, в месяцы Рамадан и Мухаррам, отстутствием его светлости в связи с поездкой и т.д.). Пожалуйста, воздержитесь от повторных запросов по вопросу до истечения указанного времени. После данного времени Вы можете узнать состояние Вашего запроса, отправив нам код отслеживания.
Просим Вас не забывать нас в Своих молитвах
 1. HelpQuestion7
 2. Пожалуйста, пишите вопросы сжато и ясно.
 3. Не задавайте вопросов о толковании снов, истихаре и т.п.
Имя и Фамилия : * Возраст : Город : * Пол : —Мужчина Женщина Мазхаб : Мобильный телефон : * Е-мейл : * Группа : Не по фикхуПо фикху (шариатские законы) * Текст вопроса : * Проверочный код :

В среднем для ответа на вопрос требуется 24-72 часа. Данное время может быть продлено до недели (в связи с праздниками, выходными, в месяцы Рамадан и Мухаррам, отстутствием его светлости в связи с поездкой и т.д.). Пожалуйста, воздержитесь от повторных запросов по вопросу до истечения указанного времени. После данного времени Вы можете узнать состояние Вашего запроса, отправив нам код отслеживания.

«» Просим Вас не забывать нас в Своих молитвах » »

Код отслеживания

Е-мейл

SendQuestion ErtebatBaKarshenas صفحه کاربران ویژه - خروج По умолчанию

#تفسیر نمونه #تهاجم فرهنگی #اسلام #شیعه #شبهات #اخلاق اسلامی #عرفان #کتاب دینی #کتاب مذهبی #شبهات دینی #عکس مذهبی #ولایت فقیه #دین #سنی #احکام #رساله #استاد اخلاق #امام #درس اخلاق #مکارم شیرازی #مکارم #خانواده #درس #حوزه #طلبه #مرجع #مرجعیت #اربعین #موکب #پیاده روی #کربلا #نجف #امام حسن #فرقه #مدرسه امام امیر المومنین #پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی #مرکز حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی مکارم شیرازی #نهج البلاغه #صحیفه سجادیه #قرآن #مفاتیح #مفاتیح الجنان #مفاتیح نوین #بحار الانوار #علما #روحانیت #روحانی #امام خمینی #انقلاب #جمهوری اسلامی #

Свадьба по исламу | Духовное управление мусульман Ставропольского края

Домой Без рубрики Свадьба по исламу

Свадьба – один из самых важных моментов в жизни человека. Это день, наполненный радостью и счастьем. Одни устраивают пышные торжества с развлечениями и играми, другие –скромные церемонии. Какой же должна быть свадьба в соответствии с исламом? Примером того, как следует проводить свадьбы истинным мусульманам, для нас служит практика времен нашего Пророка (с.а.в.). Когда Посланник Аллаха (с.а.в.) женился, то устраивал свадебные угощения, на которые приглашал всех. Также он лично присутствовал на свадьбах своих дочерей и родственников. Должны ли на свадьбах присутствовать музыка, игры и развлечения, мы можем узнать из хадисов о свадьбах сахабов, на которых присутствовал наш Пророк (с.а.в.). Например, как передает Айша (р.а.), Посланник Аллаха, узнав о свадьбе одного из ансаров, сказал: «Ансары любят веселье» и велел отправить туда невольниц, которые бы пели: «Мы пришли к вам, мы пришли к вам! Да благословит Аллах нас и вас!» Пророк (с.а.в.) также одобрял и игру на бубнах на свадьбах. Хадисы показывают нам, что, по своей сути, при соблюдении определенных рамок использование музыки на свадебных церемониях является допустимым (мубах).

Поэтому разрешается бить в барабаны, играть на таких музыкальных инструментах, как зурна и труба. Общие рамки в этом вопросе же следующие: Музыка и песни, темой которых являются мирские печали и страсти, запретны. Мирские печали – это печаль и слезы человека, обращенные не к Аллаху. К ним относятся мирская любовь, какие-то связанные с этим миром проблемы, фантазии, страхи и желания. Музыка и песни, темой которых является печаль о будущем мире (ахира), которые напоминают о любви к Аллаху, описывают красоту цветов, деревьев, водоемов и т.п., а также красоту какой-то неизвестной женщины таким образом, что это не апеллирует к низменным чувствам человека, являются допустимыми (мубах).Что касается сопровождаемых музыкой игр на свадьбах и других праздниках, то здесь имеется ряд условий. Играющие не должны лгать и произносить непотребные слова, нельзя открывать запретные части тела (аурат), женщины не должны играть вместе с мужчинами, которые не являются для них махрамами. Женщины могут играть между собой там, где их не могут видеть посторонние мужчины.
Доказательством дозволенности разных игр на свадьбах является хадис об играх эфиопов с мечами в мечети, на которые наш Пророк (с.а.в.) смотрел вместе с Айшой (р.а.).

Семья – основа общества. Кроме того, это место, где воспитываются новые члены этого общества. А создание семьи происходит, когда мужчина и женщины соединяются узами законного брака. Целью брака является не только удовлетворение каких-то личных желаний, но и обретение супругами умиротворения друг с другом, воспитание детей и создание основ добродетельного общества. Мы создаем священный семейный очаг, скрепляя его никяхом, приглашая родственников, друзей, чтобы вместе с ними предаться радости и веселью. Свадьба – это один из самых незабываемых моментов нашей жизни. Наш Пророк (с.а.в.) велел нам облегчать никях, сказав: «Самый лучший – самый легкий». Также он сказал: «Самый благодатный никях и самый прекрасный – это тот, на котором нет расточительства». Так он повелел нам избегать излишних трат и показухи как на церемонии никяха, так и на свадебных торжествах. Наш Пророк (с.а.в.) велел принимать приглашения на свадьбу. Но если известно, что на свадьбе будут несовместимые с шариатом вещи, то посещать ее не следует.

Таким образом, следует выделить следующие основные принципы организации свадьбы:– наши свадьбы не должны противоречить нашим духовным ценностям. Священный семейный очаг не должен закладываться на основе запретного (харам). Поэтому не следует на свадьбах устраивать запрещенные шариатом развлечения, а также предлагать гостям запрещенную (харам) еду и напитки; организация свадьбы не должна быть обременительной ни для стороны жениха, ни для стороны невесты. Следует узнать о возможностях противоположной стороны, не требовать с них невозможного и не возлагать на них непосильный груз; на свадьбы мы должны приглашать всех друзей и близких, не деля их на бедных и богатых, и не считать, что наши подарки к чему-то обязывают новобрачных.
Да поможет нам Всевышний Аллах найти себе пару, прожить жизнь в благе и согласии и уйти из этого мира Его праведным рабом!

Ариф Башаран, перевод Гульсарии Ахметьяновой

 

Предыдущая статьяХутба о честности для мусульман Левокумья

Следующая статьяДаци Дациев — Чемпион Европы

НОВОСТИ

Загрузить больше

МУСУЛЬМАНАМ

Популярные статьи

Последние новости

Мусульманская свадебная служба

Свиток

МУСУЛЬМАНСКИЕ СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

400
торжественные церемонии

25+
обслуживаемых штатов

21
лет опыта

сообщения от наших пар

«Наша церемония никах была идеальным моментом, который навсегда останется в нашей памяти. Слова Имама Халида проникли в сердца всех присутствовавших, и мы были невероятно довольны проповедью. Мы молимся о том, чтобы каждый получил возможность собраться со своими возлюбленными на собрании, наполненном близкими, и в памяти о божественном. Мы благодарим Мусульманскую Свадебную Службу за помощь во всем и за то, что сделали наш невероятно особенный день незабываемым.

Благодарю вас, имам Халид, за то, что вы приблизили нас к Аллаху в этом путешествии».

— Тахсина и Саиф

Забронируйте сейчас

⠀Контракты

⠀Проповеди⠀

церемонии

консультирование

⠀НИКАХНАМА

сообщения от наших пар

«Большое спасибо за то, что сделали наш Никах красивым и беззаботным. Имам Шаир был таким благословением, так как там были члены семьи как немусульман, так и мусульман. У него есть явная способность включать и просвещать всех участников и освещать красоту исламских верований. Он обсуждал нашу религию и объяснял ее с красноречием и юмором.

Наш никах был спланирован очень быстро, и за несколько недель до его проведения мы потеряли место, а имама до сих пор не нашли. Служба мусульманских свадеб помогла избавиться от стресса в этой ситуации и сразу же реагировала, когда у нас возникали проблемы или вопросы — это было для нас неоценимо. Имам Шаир также был настоящим спортом, потому что в декабре у нас был никах на открытом воздухе.
  В конце концов, это был прекрасный день, и имам Шаир дал мне обет, что я буду говорить своей жене снова и снова на протяжении многих лет… моя жизнь за твою честь».

Спасибо и ДжазакАллаху Хайр».

 

—  Скотт и Фарьяна

Забронируйте сейчас

Шаг 1: Заполните форму бронирования

Шаг 2: Мы свяжемся с вами и подберем для вас лучшего специалиста Свяжитесь с нами!

сообщений от наших пар

«Большое спасибо за ваше индивидуальное и внимательное обслуживание на протяжении всего процесса. Мы ценим ваши услуги, координацию и помощь на протяжении всего процесса. Эбад был замечательным на протяжении всего процесса и устроил красивую хутбу во время совершения никяха по нашему вкусу. »

— Аиша и Сухаиб

Забронируйте сейчас

Встретиться с командой

сообщений от наших пар

«Услуги, которые вы предоставляете, действительно бесценны для таких межконфессиональных пар, как мы. Во-вторых, мы хотели бы поблагодарить Афраза за его успокаивающее присутствие во время планирования свадьбы, поскольку он работал с нами на каждом этапе пути. Кроме того, хутба Афраза во время самой церемонии была совершенно выдающейся и не от мира сего. На самом деле, многие гости-немусульмане были тронуты его словами до такой степени, что выразили неподдельный интерес узнать больше об исламе. Большое спасибо сервису и Афразу за то, что помогли нам провести свадьбу нашей мечты».

— Кумэйл и Лорен

Забронируйте сейчас

Хотя домом является Нью-Йорк, мы совершаем никах по всей территории Соединенных Штатов!

Инстаграм / Фейсбук 

Что такое Валима | Мусульманские термины

Брак – это священный обряд посвящения, который объединяет мужчину и женщину в юридически обязывающем институте. Для тех, кому посчастливилось вступить в священный брак, любая исламская свадьба состоит из двух частей: никах и валима.

Понимание культурного значения обеих частей важно для охвата культуры в целом.

 

Что такое валима? В этом руководстве вы узнаете больше об этой важной церемонии и о том, как ее отмечают в современной культуре.

Происхождение валимы

Что такое валима? Термин происходит от арабского слова «авлама», что означает сбор или собрание. Некоторые переводят это слово как накопление чего-либо.

 

Чаще всего это термин, используемый для описания пира, на котором собирается много людей и обедает вместе. В контексте современного ислама это означает празднование, которое следует за церемонией бракосочетания, известной как никах.

Что такое Валима?

Просто валима – вторая из двух традиционных частей исламской свадьбы.

Теперь, когда вы знаете, что означает валима, пришло время более подробно рассмотреть, что именно влечет за собой эта церемония. В конце концов, валима играет значительную роль в исламской культуре и браке.

Как отмечается валима в современном исламе?

Ученым совершенно ясно, что валима – это Сунна (или «учение») Посланника Аллаха. После женитьбы у Посланника Аллаха были валимы, во время которых он раздавал мясо и хлеб присутствующим.

 

В исламе совершенно ясно, что валима должен быть совершен, но есть некоторые противоречивые мнения о том, когда именно его следует праздновать. Ученые приводят доводы в пользу разного времени, когда следует отмечать это значимое событие, например: 

 

 • Одновременно с никахом (церемонией бракосочетания)
 • После никаха, но до заключения брака
 • Во время свадьбы

 

церемония никах. Посланник Аллаха сказал, что первый день после никаха – лучшее время для совершения валима. Однако это может произойти в течение двух дней после церемонии. По истечении этого времени застолье больше не считается валимой.

Как наблюдают за Валимой? Процедуры

Многим мусульманам трудно понять, что от них ожидается в отношении валима. Первый шаг к празднованию этого монументального достижения — найти партнера.

Поиск подходящего партнера

Брак высоко ценится в исламской культуре, и поиск супруга-мусульманина имеет первостепенное значение. Может быть непросто найти кого-то, с кем вы совместимы, и именно здесь появляется Саламс.

 

Salams предлагает безопасный, эффективный и увлекательный способ найти супруга, который разделяет вашу веру. Вы можете провести пальцем по экрану и бесплатно пообщаться с совместимыми людьми в приложении. Обязательно загрузите его сегодня, чтобы начать искать спутника жизни!

 

Здоровый брак состоит из мужчины и женщины, у которых хорошие отношения. Факторы, которые могут повлиять на крепкий брак, включают совместимость по: 

 

 • Богатству
 • Семейному положению
 • Красота
 • Религия

 

Если эти вещи не в равной степени присутствуют в союзе, то могут возникнуть некоторые трудности в гармоничном сосуществовании друг с другом. Вы должны иметь одни и те же естественные наклонности и происхождение, чтобы предотвратить разрушение брачных отношений.

Предложение и принятие

Никах совершается с предложением мужчины или женщины и принятием другого партнера. Это должно происходить в компании двух свидетелей-мусульман, чтобы быть действительным. Затем невеста дает согласие своему представителю на проведение бракосочетания в мечети в присутствии двух свидетелей.

 

Представитель невесты представляет невесту и ее приданое в присутствии двух мужчин-мусульман, не являющихся родственниками невесты. Имейте в виду, что решение о приданом должно быть принято до никаха.

Празднование Валимы

Традиционно жених организует мероприятие и рассылает приглашения своим родственникам и друзьям, а также своей новой невесте. Благочестивые люди со всей общины также должны присутствовать на валиме.

Согласно исламской традиции, очень важно приглашать людей из всех слоев общества, а не только богатых.

 

В Исламе поощряется, чтобы все приглашенные принимали приглашение. Грех отказываться от приглашения на валиму без уважительной причины. Гости могут выбирать, есть им или нет, но все они должны присутствовать на ритуале.

 

Большинство ученых сходятся во мнении, что простой валима — лучший вариант. Однако есть несколько вещей, которых следует избегать при проведении валимы. К ним относятся: 

 

 • Показ невесты на сцене
 • Приглашение гостей издалека
 • Прием гостей в зале
 • Деньги, потраченные семьей невесты на проведение застолья
 • Требование или надежда на подарки жениху от гостей невесты

 

При соблюдении этих обычаев валима может считаться успешным праздником для жениха и невесты.

Валима в популярной культуре

Валима широко известна среди мусульман как неотъемлемая часть церемонии бракосочетания, состоящей из двух частей. Этот важный праздник отметили даже известные чиновники и знаменитости.

В последних новостях представитель второго округа Магинданао Эсмаэль «Тото» Мангудадату и его новая невеста Шарифа Акил, которая была названа Мисс Азиатско-Тихоокеанский регион, отпраздновали этот важный ритуал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *